Kategori: AnaDolu Irkı Ana Arı

  • Anadolu Irkı Ana Arı Ve Özellikleri

    ANADOLU IRKI ANA ARI VE ÖZELLİKLERİ.. Brother Adam tarafından Anadolu arısı olarak isimlendirilen ve belirli bir ırk özelliği göstermeyen Anadolu arıları genellikle esmer renkte, uysal, sakin tabiatlı, kışlama kabiliyetleri iyi, çalışkan, dayanıklı arılardır ve yağmacılığa fazla meyilli değillerdir. İç Anadolu bölgemizde bulunan ve melezleme çalışmalarında başarılı bir şekilde kullanılan bu ırkımızın yanı sıra Kars ve
Televizyon Televizyon