posofffff
posof
cıftlestırme kutusu
posofffffposofcıftlestırme kutusu

Kafkas Posof

Kafkas Arısınında Farklı eko tipleri mevcuttur,Posof  eko tipi Kırsal bölgelerde çok daha  fazla işlem görmüştür.

60.00 50.00

Quantity