Paket Arıcılık

--
Ana Arı Paket Arıcılık ve Satılık Arı ürünlerimiz Firmamız tarafından üretilmektedir. Ürettiğimiz ana arılar saf damızlık ana arılardan f1 üretilerek satış ve koloniler oluşturulmaktadır. 2024 yılı fiyatlarımız güncellenmiştir, Ana arı ve Paket Arı Siparişleriniz için bizimle iletişime geçip detaylı bilgi alabilirsiniz. Paket arı teslimatlarımız Nisan 15 itibari ile başlayıp 30 nisan'a kadar teslimat yapılacaktır.

Ana Arı Nedir?

Ana arı kovan içerisinde bulunan en önemli arı bireylerindendir. Koloniyi yöneterek arıların geleceği için yavru popülasyon işlemi görerek arıların çoğalması sağlamaktadır. Ana arı ırklarına değişkenlik göstersede ortalama bir ana arı günde 1200-1800 arasında günlük yumurta atar.

Paket Arıcılık Nedir?

Paket arıcılık nedir? İklim koşullarının elverişsiz olduğu bölgelere, arı transferi ile lojistik destek amaçlı,özel aparatlarda veya kovalı olarak arı satışı yapılan bir sistemdir.

Arı nezaman Alınmalıdır

Arı erken ilkbaharda havaların ısınmasıyla beraber, dışardan nektar ve polen alımının yoğun olduğu dönemlerde yada bal sezonuna 20 gün kala alınmalıdır.Mart ayının son haftası ve Haziran  ayının başında alınmalıdır.

İşçi Arı Nedir?

İşçi arı kovan içerisinde ana arıdan sonra gelen, en önemli arı cinsidir. Görevleri bal polen propolis toplama gibi kovan dışı görevler üstenir. Kovan içerisindeki görevleri arı sütü salgılama, petek örme, kovan içi temizlik, koloni içerisindeki hava dengesini sağlamak ve yavru beslemek gibi bir çok görevleri bulunur. İşçi arıların ömrü kış aylarında 3 ayı bulurken bal sezonunda işçi arıların ömrü 45 gündür.

Erkek Arının Görevi Nedir?

Erkek arının görevi,sadece ana arının çiftleşmesini sağlamaktır. Olgunluğa erişen erkek arı çiftleşme döneminde ana arının kovan dışına salgıladığı feromon adlı kokuyla dışarı çıkarak ana arı ile çiftleşir. Ana arının kalitesi, çiftleştiği erkek arının ırkına göre değişir. 1 adet ana arı ortalama en az 15 erkekle çiftleşmesi gerekir. Daha az sayıda erkek arı ile çiftleşen kraliçe arının ömür veyumurta atma kapasitesi az olur.

Ana Arı Özellikleri

Ürettiğimiz Ana Arı Özellikleri

Karniyol Ana Arı Özellikleri

Karniyol Ana Arı Diğer adıyla (Karnica) ana vatanı  slovenya olan  bu  arı ırkı,Farklı ülkelerde ıslah çalısması yapılmış, bal verimi gelişimi ve uyusallığı ile dünyada sıkça kullanılan arı ırklarından sayılır. En belirgin özellikleri uysal olması ,bal veriminde Yüksek Kalite ve Erken gelişmesidir, Hastalıklara karşı dirençli bir ırktır. Türkiyenin Her Bölgesine uyum sağlayan bir arı türüdür.

Kafkas Ana Arı Özellikleri

Kafkas arı ırkının ana vatanı kafkasya dağlarının etkleridir. Dünyanın en fazla bal veren arı ırklarından sayılmaktadır. Belfast Anadolu Irkı ve Buckfast gibi arılarda genetip yapılarıyla oynanarak suni tohumlama yöntemiyle, Kafkas arısının erkekleri  kullanılmıştır. Ülkemizde karadeniz Macahell bölgesinde saf ırk üretimi yapılmaktadır. Eko tip olarak sınıflandıracak olursak

 • Giresun arı ırkı
 • Saf Macahell arı ırkı
 • Posof eko tipi arısı
 • Yığılca Arısı

Yukardaki arı ırkları kafkas arısının farklı eko tip arılarından sayılmaktadır.Batı karadeniz bölgesi için Yığılca arısı, orta karadeniz bölgesi için giresun arısı, doğu karadeniz bölgesi için de Posof eko tip arısı önerilmektedir.

Kafkas arısı petek üzerinde oldukça sakin olup, centilmenliği ile de karakterize edilebilir.Kafkas arılarda yavru yetiştirme ritmi ve koloni gelişimi ilkbaharda yavaştır. Yaz mevsimi ortalarından önce koloni tam gücüne ulaşamaz. O dönemde büyük bir atak yaparak süratle çoğalırlar ve bal akış sezonuna çok güçlü girerler. Daha sonra da bal akışının sona ermesi ile birlikte nüfus planlaması amacıyla yumurta atmayı oldukça azaltırlar. Kuzey bölgelerde kışlama yeteneği zayıftır. Genellikle hastalıklara ve soğuğa dayanıklı olmasına rağmen nosema hastalığına duyarlılığı dolayesiyle kuzey bölgelerde kışlamada problem yaşamaktadırlar.

Kırmızı Üçgülden çok iyi yaralanır ve düşük sıcaklık ve elverişsiz iklim koşullarında bile çalışmakta ve nektar toplamaktadır. Petek gözlerini sırlarken bal ve sır arasında hava boşluğu bırakmadığı için petekli balı koyu ve nemli bir görünüme sahiptir.Yağmacılık eğilimi yüksek olduğu için de bal sezonu bitiminde veya nektar ve polenin kıt olduğu dönemlerde koloni savunma gücünü artırmak için çok fazla propolis kullanarak uçuş deliğini labirentler şeklinde kapatır. Bu durum; arıların yetersiz havalandırma sağlayamaması nedeniyle özellikle kapalı mekânlar da kışlatmada bir dezavantaj olarak ortaya çıkmaktadır. Oğul verme eğilimi yüksek olmayıp, ayrıca kovanını şaşırma özelliği de diğer ırklara göre fazladır

Bal verimi gelişimi ve bölgelere adaptasyon sağlaması acısından en verimli kafkas arısı Posof ve Yığılca arısıdır. Her bölgeye uyum sağlamıştır.

 

İtalyan Ana Arı Özellikleri

İtalyan Ana Arısı Özellikle Akdeniz ,Ege Bölgesine uyum sağladığı, gözlemlerimiz arasındadır, Farkı eko Tipleri Bulunan İtalyan Irkı , İtalyan Gold ve İtalyan Ligustica ve Cordovan eko tip arıları Türkiyede bulunmaktadır. İtalyan Gold yani altın sarısını anımsatan arı ırkı, yavrucudur,erken gelişmesi ve  uysallık bakımından birinci sırada yer almaktadır.
İtalyan Ligustıca portakal kırmızısını  anımsatır, gelişimi erken  olup bal verimi ve avrupa yavru hastalıklarına karşı , italyan gold arısına göre 5 kat daha iyidir. Her Bölgeye Uyum sağlar.

Anadolu Irkı Ana Arı Özellikleri

Anadolu arısı, Türkiye’nin her bölgesinde neredeyse tamamında bulunmaktadır. Yakın dönemlerde yapılan araştırmalara göre bu arı ırkı Doğu Avrupa arı ırkının bir dalı olmaktadır. Sahip olduğu rengi, yapısı, fiziksel özellikleriyle yoğun talep görmektedir. Ayrıca birçok koşula uyum sağlayarak farklı iklim alanlarında da varlığını sürdürmektedir. Türkiye yerli ırk ana arı en fazla görüldüğü tipi Muğla ve Orta Anadolu tipidir.  Birçok olumlu özelliğe sahiptirler. Beslenme koşullarına göre de larvaları iyi besleyebilirler. Hastalıklara karşı direnciyle, Dünyanın en sağlıklı arısı Anadolu ırk arılar tarafından üretilmektedir. Kafkas arısı, Muğla arısı, Ege arısı, Çorum arısı bu zenginliğin bir parçasıdır. Bu çeşitlerin de ıslah çalışmaları devam etmektedir. Bu ıslah çalışmalarıyla arı ırkları koruma altına alınacaktır.

Karpat Arı Irkı Genel Özellikleri

Karpat arısı rusyanın yerli eko tip arısıdır, dünyanın en soğuk ülkelerinden sayılmaktadır bu nedenle karpat arısının kış şartlarına adapte olması ülkemizde çok kolaydır, bal verimi yavru hastalıklarına karşı direnci, karpat arısının vazgeçilmez bir ırk olduğunu ön plana çıkarıyor.

Efe Arısı - Muğla Arı ırkı

Muğla arısı diğer bir adıyla efe arısı olarakta bilinmektedir. Bu arı cinsi Anadolu ırkının en melezleşmiş halidir. Ege bölgesine ait bu ırk çam balı ve narenciye balında mükemmel bir çalışma sergiler. Günümüzde ıslah çalışmaları ege üniversitesi tarafından yapılmaktadır.

Bu ana arı ırkı çok fazla yavrular. Kışlama kabiliyetleri de oldukça iyidir. Bal üretimi bakımından diğer arılara göre az olduğu söylenebilir. Muğla çevresinde hiç arı girmemiş alanlarda, iyi arılar arasından seçimler yapılarak ıslah çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Polen üretimi oldukça iyidir. Arı sütü verimi de yüksektir.

Belfast Ana Arı Özellikleri

Belfast arısı, sayılı hibrit arı ırkları içerisinde en verimli bal arısı cinsidir. Anadolu ırkı ile İtalyan arısından  çaprazlama yöntemiyle üretilen bu ırk, sonderece sağlıklı ve bal verimi iyi bir bal arısı türüdür. Değişik eko tip arısı bulunmaktadır. Bunlar sarı ve siyah belfast olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sarı belfast siyah belfast arısına göre bal verimi düşük fakat, yavrucul bir arıdır. Hastalıklara karşı dayanıklı propolis toplama da çok iyidir. Kestane ve Komar balı hariç, diğer tüm bal bitkilerinden rahatlıkla nektar alabilir.

Kovana Ana Arı Nasıl Verilir?

İlk önce kovanda ana arının olmadığından emin olmak için kovan açılıp kontol edilmelidir.  Ana arının olmadığını anlamak için kovanda ana arı görülemiyorsa günlük yavru kontrolü yapılmalıdır. Günlük yavru yoksa muhtemelen ana arı da yoktur.Ana arısı olmayan kovanda arı kolonileri pek polen taşımaz, uçuş tahtası önünde telaşlı telaşlı sağa-sola hareket eder,kovan kapağını açıp kontrol sırasında kovan içinde büyük bir uğultu olur. Ana arısı olan kovandan gelen ses daha incedir. Arı kolonisi düzenli çalışır ve dışardan düzenli olarak polen getirir.

Ana arıyı kovana verirken ilk önce kovana gülsuyu veya sarımsak suyu verilip kovandaki eski ana arının kokusu giderilmelidir.Kovana koku verilirken doğal koku verilmelidir. Kimyasal maddelerle yapılan kokulardan ,parfümlerden kullanılmamalıdır. Kafesin içindeki yeni ana kafesiyle beraber kovanda 3-4 gün bekletilmeli,3-4 gün geçtikten sonra tekrardan kovan kontol edilmelidir.Kontrol esnasında kovanda yüksük denilen arıcıların tabiriyle ana memesi olup olmadığına bakılmalıdır.

Şayet kovanda ana memesi varsa ana memeleri temizlenmeli yani ana memeleri iptal edilmeli veya alınmalıdır. Ondan sonra yeni ana arının bulunduğu kafeste kekin olduğu bölümün ağzı açılmalı ve kovan kapatılmalıdır. Yaklaşık 3-4 gün sonra kovan tekrar açılıp kontrol edilmeli acaba kovandaki koloni yeni ana arıyı kabul etmiş mi muhtemelen kabul etmiş olur. Yeni ana arı verilen kovana ana arı yumurtlayana kadar asla şurup-şerbet verilmemelidir.Ana arı yumurtlamadan şurup verilirse işçi arılar ana arıyı yumurtlamaya zorlucaktır bu esnada ana arı yumurtlamazsa işçi arılar,ana arıyı öldürmeye teşebbüs edebillirler.Bundan dolayı ana arı yumurtlayana kadar şurup verilmemelidir. Arı keki verilebilir. Ana arı yumurtlamaya başladıktan sonra şurup verilebilir.

Ana arı değiştirme teknikleri

Kovandaki ana arı kısırlaşmış, seyrek yavru atmaya başlamış ve yaşlanmışsa bu kovana yeni ana arı verilmelidir. Yeni ana verilirken eski ana öldürülüp kovanın içine atılır veya tamamen dışarı atılılır. Eski ana kovandan alındıktan sonra işçi arılar yeni ana arı üretmek için günlük yavrudan hemen ana memesi takmaya başlayacaktır. Onun için kovana yeni ana verirken ilk önce kovana doğal koku verilmeli ve yeni ana arı,3-4 gün kafesin içinde kovanda bekletilmelidir. Kovanda muhtmelen yüksük şeklinde olan ana memeleri temizlenmelidir. Ana memeleri alındıktan sonra yeni ana arının bulunduğu kafesin kek bölümünün ağzı açılmalıdır. İşçi arılar kafeste bulunan keki iki-üç gün içinde yiyip ana arıyı kafesten çıkarırlar.

Paket Arıcılık

Paket Arıcılık Nasıl Olur?

Paket Arıcılık Nedir Nasıl Yapılır?

Arıcılık işi ile uğraşanlar veya bu alana ilgi duyan kişilerin başlıca merak ettiği konuların başında paket arıcılık gelmektedir. Paket arıcılık iklim özellikleri farklılık gösteren bölgeler için çözüm özelliği taşıyan önemli bir arıcılık işlemidir. Bu sistemde arılar uygun koşullarda yetiştirilerek özellikle soğuk ve yıpratıcı hava koşulları bulunan bölgelerdeki arıcılara gönderilir. Bu sistem ile soğuk iklimsel koşullarda arı üretimi yapmak zor olduğu için soğuk bölgelerde de arıcılık sisteminin devamı sağlanmaktadır. Paket arıcılık sistemi aynı zamanda arıcılık işine yeni başlamayı düşünen kişiler için de en iyi seçeneklerin başında gelmektedir. Kovanlı veya kovansız şekilde tercih edilebilecek olan paket arıcılık sistemi ile hali hazırda yetiştirilmiş olan arılar bu alanda faaliyet göstermeyi düşünen kişiler için oldukça büyük kolaylık sağlamaktadır.

Paket arıcılıkta kovanlar çerçeveler ile bölünmüş bir şekilde bulunmaktadır. Satın alınmak istendiğinde de istenilen çerçeve sayısına bölünerek müşteriye ulaştırılır. Aynı zamanda bu çerçeve sayısı ve türü de paket arıcılık konusunda fiyatlandırmayı belirleyen unsurlardır.

Hava koşullarından dolayı arıların zayi olması durumlarında üretimin yapılması gereken dönem tehlikeye girebilmektedir. İşte bu dönemlerde paket arıcılık büyük önem arz eder. Bayram Arıcılık, paket arı talebi olan bölgelere lojistik destek de sağlayarak üretimin sağlıklı bir şekilde devam etmesini amaçlamaktadır. Özel olarak ve yaşam ömürleri uzun cinslerden yetiştirilerek, ana arı ırkının doğru ve kaliteli seçimi sayesinde zorlu koşullarda dahi satılık arı ile üretimin devam etmesine destek olunur.

Paket Arı Fiyatları
 • 5 Çerçeve Plastik veya ahsap,Paket Arı Fiyatlarımız Nakliye dahil Teslim Fiyatı 350 TL
 • 6 Çerçeve Plastik veya ahsap,Paket Arı Fiyatlarımız Nakliye dahil Teslim Fiyatı 400 TL
 • 7 Çerçeve Plastik veya ahsap,Paket Arı Fiyatlarımız Nakliye dahil Teslim Fiyatı 450 TL
 • 8 Çerçeve Plastik veya ahsap,Paket Arı Fiyatlarımız Nakliye dahil Teslim Fiyatı 500 TL
 • 9 Çerçeve Plastik veya ahsap,Paket Arı Fiyatlarımız Nakliye dahil Teslim Fiyatı 550 TL

 

2021 Paket Arı Fiyatlarımız Günceldir,Kovanlı Arı Almak İsteyen Dostlarımız Olursa, Yukarda Belirtilen Fiyatlara Ek,

 

 • Sıfır Kovan Fiyatı Paket Arı Fiyatına Ek 100 Tl dir
 • İkinci El Kovan Fiyatı Paket Arı Fiyatına Ek 50 Tl dir
Paket Arı Dağıtımları

Paket arı dağıtımlarımız bölgelere göre sınırlandırılmıştır. Satışlarımız Türkiye geneli olup Nisanın 5 ile 15 Arasında teslimatlar gerçekleştirilecektir.

1.PARTİ:Adana, Adıyaman, Gaziantep, Mersin, antalya, karaman, konya, antep, Şanlıurfa, İskenderun,Hatay, Kahramanmaraş, elbistan, afşin, kayseri, Ankara, Niğde, Nevşehir, Kırşehir,Yozgat, Çorum, çankırı, kastamonu ve Karadeniz bölgesi şeridi Olarak İlk parti Çıkıyor,

 

2.PARTİ: diyarbakır, mardin, batman, bitlis, hakkari, muş, van, elazığ, malatya, erzincan, sivas, tokat, Erzurum, Bingöl, Erzincan, Gümüşhane, Kars, Ardahan, Artvin Bölgelerinde ve Güney doğu anadolu bölgesini içine alarak tesimat yapılacaktır.

 

Bununla beraber Akdeniz,Ege ve Marmara Bölgeleride Dağıtılacaktır.

Paket Arıcılık Videoları

37 Yorum

 1. Avatar aziz kaya diyorki:

  işini dürüstçe yapan sayılı esnaflardan birisiniz Enver bey,yaptığınız çalışmalar üretmiş olduğunuz anaarilar çok iyi, biz sizinle tanışmadan önce arıcılık yapmiyormuşuz onu anladim

 2. Avatar Orhan kocak diyorki:

  Merhaba yorumlarınız ürünlerdeki açıklayıcı bilgiler çok faydalı arı satın almak istiyorum,Gümüşhane de arıcılık yapıyorum hangi ırkı tavsiye edersiniz

 3. Avatar metin gereli diyorki:

  Sayın Enver bey iki yıl önce sizden 17 adet 8 çerçeve arı aldım,Nevşehir den metin arilarinizin ırkı uyusalligi ve bal verimi çok güzel,pandemi nedeniyle isimden ayrıldım ve arıcılık sektorune girecem tamamen ,buyilda 70 paket arı siparişi vermek istiyorum,fiyatlarıniz guncelmi siparis gececem iyi calismalar

 4. Avatar Cemil Yur diyorki:

  Geçen sene sizden 20 tane paket arı aldım, çok güzel verim aldım, acemiliğime arılarım öldü ama bu sene tekrar almayı düşünüyorum, fiyat nedir hocam ne zaman teslimat yaparsınız.

  • Enver Bayram admin diyorki:

   Öncelikle gecmiş olsun cemil bey üzüldüm,web sitemiz üzerinden yada bizleri arıyarak paket arı sparişi verebilirsiniz.

 5. Avatar kadir celenk diyorki:

  2021 yılı için paket arı sparisi vermek istiyorum,84 kovan arım var fakat hiç bal alamıyorum Kayseri’ye verdiğiniz 7 paket arı benim 84 arimdan fazla bal verdi,ilk etapta 50 adet 8 çerçeve arı Alaçam ve Nisan’da geri kalan arimin ırkını değiştirmek için karniyol ana arı Alaçam,iyicalismalar

 6. Avatar kamil sever diyorki:

  Kastamonu da arıcılık yapıyorum 2019 yılında sizden paket arı aldım karniyol ırkı ve Belfast karniyol dan çok memnun kaldım aynı ırktan 5 adet 9 çıta almak istiyorum

  • Enver Bayram admin diyorki:

   Sayın kamil bey,arıcılarımızın bizlere olumlu veya olumsuz dönüş yapmaları bizleri mutlu ediyor,üretimini ve satısını yaptıgımız ana arı ve paket arılarımız f1 dir..elimizden geldiği kadar bizi mahcup etmeyecek paket arı gönderimi yapıyoruz ilgi ve alakanız için tesekkür ederim.

 7. Avatar arı islahi diyorki:

  Başarılı ve ekonomik arıcılığın ilk şartı, genç ve kaliteli ana arılar tarafından yönetilen güçlü kolonilerle çalışmaktır.
  Kaliteli ana arılar tarafından yönetilen güçlü kolonilerde, koloni başına birim üretkenliğin, yetersiz ve kalitesiz ana arılarca
  yönetilen zayıf kolonilere göre çok daha yüksek olduğu unutulmamalıdır.Benzer şekilde“kalitesiz” olarak nitelendirilen bal arısı kolonilerinde, ana arıların sperm canlılığının düşük olduğunu, aynı zamanda kovanların
  taşınması sırasında ana arıların farklı sıcaklıklara maruz kaldıklarında (40 °C) spermatekalarında depolanan spermlerin %
  50’sinin veya daha fazlasının ölebileceğini bildirmişlerdir.
  Kimyasal ilaçların da ana arılarda sperm canlılığı üzerine olumsuz etkisi olmaktadır,varroa
  akarları ile mücadelede ve tarımda yaygın olarak kullanılan kimyasal kalıntılarının bal mumu, polen ve petek numunelerinde
  tespit edildiğini ve bu kimyasallara maruz kalan ana arılarda sperm canlılığının olumsuz etkilendiğini bildirmişlerdir,ana arının, keneleri öldürmede kullanılan mitisitlere maruz kalmasının üreme sağlığını olumsuz etkilediğini
  ortaya koymuşlardır..

 8. Avatar yusuf karatas diyorki:

  Ana Arı üretiminde kalitenin tek adresi bayram arıcılık,4 yıldır ana arı alıyorum,arılarımdan yuzde 80 oranında diğer arılara gore verim alıyorum,hastalıklara karsı son derece dayanıklı ve yavru popülasyonu cok guzel insaallah 2020 yılıda tum arıcılarımız için en guzel sekilde gecer.Basarılar bayram arıcılık tesekkürler

 9. Avatar adem diyorki:

  merhaba. site sahiplerine ve diğer arıcı arkadaşlar için söylüyorym. adana da 100-150 kovan satılık 5-6 çıtalı arı vardır .

 10. Avatar Kirsehir arici diyorki:

  2019 yilinda nedenini bilmedigim sebeplerden oturu arilar im sondu,paket ari olarak 45 adet anadolu irki ari almak istiyorum kirsehir de aricilik yapiyorum,nisan 15 inde elime gecermi

  • Enver Bayram admin diyorki:

   Sayın kırşehirli arıcı bölgelere göre dagıtım yapılıyor nısan 15 de elinize gececektir.,2019 yılındakı arı ölümlerinin sebebleri varroa ve nosemadan kaynaklanmaktadır.

 11. Avatar Karsli arici diyorki:

  Merhaba ben kars bolgesinde aricilik yapiyorum 2019 yilinda ari olumleri cok,kovanlarimi doldurmak istiyorum arpacay dan bir arici arkadasa paket ari vermissiniz onda oyle bir sorun yok,nerde yanlis yaptik diye dusunuyorum ve paket aricilik sisteminden faydalanmak istiyorum 45 paket ari icin fiyat ogrenebilirmiyim

 12. Avatar Kadir ulas diyorki:

  Ana ari,irklariniz hakkinda detayli bilgi vermissiniz fakat karniyol ana ari,belfast ana ari,italyan ana ari yerine anadolu irki ana ari uretimi yaparsaniz cok daha iyi olur,tabi siz ticari olarak ana ari uretimi yapiyorsunuz,diger irklarida kullanmaniz iyi,peki bir sorum olacak size,uretim yaptiginiz ana arilar ayni uretim yerindemi dolleniyor
  Bir diger sorum bu yil yaklasik 100 adet ana ari sparisi verecegim size ama kafamdaki soru isaretlerini kaldirmam gerekiyor,kullanacagim ana arilar ne kadar saglikli olacak bu konuda beni bilgilendirirmisiniz.

  • Enver Bayram admin diyorki:

   Sayın Kadir bey,Türkiyede arıcılık ileri derecede düzeldi buna istinaden arıcılar,bölge iklimine uyum saglayacak bal verimi yüksek ana arılar ile çalışmayı tercih ediyor,Tabikii burda bende anadolu arısını kullanmalarını tavsiye ederim,her bölge iklimine uyum sağlayan,hastalıklara karsı direncli bir arı ırkı,ama malesef şunu diyebilirimki,yapılan araştırmalar neticesinde anadolu arısının ıslah çalışması tam olarak yapılmadı,bunun için izole bölgeler oluşturulması gerekmektedir.
   Diğer üretimi yaptığımız karniyol,kafkas,belfast ve italyan ana arılarımız farklı bölgelerde üretilmektedir.Sonucta doğal ortamda çiftleşiyor,burda ana arının saflık konusunda saf ırk üretiyorum demek insanları kandırmak olur,Bizler işletme olarak f1 ana arı üretimi yapıyoruz.Doğal ortamda çiftleşen ana arı her nekadar bölgesinde başka arı ırklarını barındırmasa bile ana arı 5 km gidebiliyor o bakımdan ,satışını yaptığımız ana arılar,SAF IRK diyemiyoruz,Saf ırklar yani f0 ana arılar suni döllenme ile labaratuar ortamında gerçekleşir.
   Umarıım kafanızdaki soru işaretlerini çözmemde yardımcı olmuşumdur
   F1 ana arı hakkında bilgi almak isteyenler olursa linke tıklayabilirler f1 ana arı nedir?

 13. Avatar Ayhan diyorki:

  Sayin bayram aricilik,paylastiginiz tum bilgiler icin tesekkur ederim,hicbir ayrintiyi kacirmadan detayli yazmissiniz,gerek ana ari hakkindaki paylasimlar ve aricilik bilgilerinizden sahsen cok faydalandim,isini temiz ve durust yapan bir firmasiniz

 14. Avatar gezginci diyorki:

  Benim Manisa Alaşehir’de yıllardan beri elimde olan yerli Anadolu arılarımda iki tip görüyorum. Hatta aynı ana arı her iki tipten arıyı da üretiyor. Bunun nedeni anaların her iki tipten erkek arılarla da çiftleşmesi. Bazı kovanlarımın yarısı esmer, yarısı 1,5 sarı renk karın halkalı işçi arılı oluyor.
  Birinci tip arım oldukça esmer bir arı. Anaları da diğer tipe nazaran daha esmer renkte. Karnının sadece yan taraflarında sarılık bulunuyor. Bu arı kovana yeni oğul olarak alınırsa temel petekleri düzgün kabartıyor. Yani kovan deliğine dik şekilde uygun çalışıyor. Bu tip arı diğer tipe göre daha sakin.
  İkinci tip arılarımda, ilk 1,5 karın halkası sarı renkli. Ana arılarda aynı şekilde ilk halkalarda sarılık mevcut. Bu arılar temel petekli kovana oğul olarak dökülürse, temel peteklerin tersine kovan deliğine paralel olarak petek örüyor. Petekler kabartılıp,çerçeveler doldurulana kadar, araya işlenen uçuş deliğine paralel doğal petekleri kopartmak zorunda kalıyorum. Daha doğrusu uçuş deliğine dik petek durumunu zoraki kabul ediyor. Bu tip arı diğer arı tipine göre daha saldırgan. Dumansız açmalarda petek üstleri arı doluyor. İlkbahar gelişimi diğer esmer tipten daha iyi ve hızlı.

 15. Avatar erol diyorki:

  Arıcılık Mesleğine Basladığım İlk Yıllarda, satın aldığım arıların bir kısmında böyle sarı abdomenler vardı. Adeta kovan açtırmıyorlardı. Karniyol,kafas ana arı,belfast ve mugla ırkları olmak üzere bulunan arı ırkları arasındakı fark nelerdir bir araştırma içerisindeyim…O zaman bu Arıların Muğla Arısı olduklarına hükmetmiştik. Aradan geçen yıllarda edindiğim tecrübe ile o Arıların Anadolu Arısı ekotipi olduğunu düşünüyorum. Sert oluşlarını ve bal verimlerinin düşük olmasını ıslah çalışmalarının yapılmamasına bağlıyorum. Islah yapıyorum diyenlerin de bu Arılardan iyi özellikli hatlar edinmek yerine ellerinde bulunan Kafkas diye bilinen Arılar ile çiftleştirip ticari faaliyette bulunduklarını görüyorum.

 16. Avatar erol özkan diyorki:

  Baharda paket arı almayı düşünüyorum öğrenmek istediğim sizden karniyol arılarınızın damızlık ların karniyol arıların hangi hattı olduğu arıların sakinlik ve bal verimi hakkında müşterilerinizden size olan geri dönüşleri ne yöndedir bilgi verirmisiniz

 17. Avatar yasin burcu diyorki:

  Merhaba
  izmir de evimin terasında arıbakmak istiyorum.
  Karniyol düşünüyorum. Siz ne tavsiye edersiniz?
  9-10 citali karniyol arı fiyatınız nedir. Çift kat kovanlı olarak.
  izmire teslimatı ne zaman ve nasıl yapıyorsunuz?
  Bilgi verirseniz sevinirim.
  Şimdiden teşekkürler

 18. Avatar Johnd990 diyorki:

  Hey very nice site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds alsoI am happy to find a lot of useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . . fagaaeecfdag

 19. Avatar ahmet diyorki:

  yapmıs oldugunuz calısmaları dikkatle takıi edıyorum,ana arılar uzerınde göstermıs oldugunuz hassasıyet için ayrıca tesekkur ederım,4 yıl önce gönderdığınız ana arıların bır kısmı hala duruyor ve arılığımın içindeki en uysal,gelişimi erken ve bal verimi yuksek kovanlarım sizin ürettiğiniz ana arılar,Basarılarınızın devamını dilerim.

 20. Avatar Mehmet Severli diyorki:

  Ülkemizin bu şekilde ana arı üretim sitelerin olması güzel tebrik ederiz. Hayırlı işler

 21. Avatar ilyas onder diyorki:

  2015 yilinda amator olarak ariciliga basladim ,ve ilk olarak sizden aldigim 10 paket ari ile ,o yil vermis oldugunuz bilgilerle kovan sayimi 50 ye cikardim,ve bu yil sizden 50 paket ari alip koloni sayimi 100 e cikarmak istiyorum,sparis formunu doldurup odemeyi hesabiniza gectim,ariciliga baslamam vesile oldugunuz icin sahsim adina sizzlere tesekkur ediyorum.basarilarinizin devamini dilerim saygilarimla…

 22. Avatar Armagan diyorki:

  usta iyi hoş güzel diyorsun da niye insanları resmi olarak kafkasa mecbur ettiler. adam taa muğlada yerel bir arıyı aldı, ıslah etti, resmi olarak izinli üretmek istiyor yapamıyır, kaçakçı muamelesi görüyor.
  ben ne anladım yerel arıdan. karniyol kışı sevmez diyorlar, tüm alaska karniyol kullanıyor, kanada öyle. şahane arıyı getirip halka sunamıyorsun. niye? bir kişinin keyfi için.

 23. Avatar Ahmet kahramam diyorki:

  Kıymetli arkadaşlarım. Bir süredir saf Kafkas ile ilgili sayfada dönen yorumları hem izledim hem yorum yaptım. Bakınız ben saf Kafkas camili ektotipi izole bölgesinde arıcılık yapıyorum. Saf kafası benden iyi bilen varsa eyvallah.ßimdi asıl konuya gelelim. Saf Kafkas yada f1 Artvin melezi yada posof ekotipine.camii ekotipi Karadeniz ikliminin yaygın olduğu alanlarda Posof ise doguanadolu iklim kuşağında iş yapar. Bunun dışındaki alanlarda sadece damızlık olarak kullanabilir ama afaki verim beklemeyin. Kimi arkadaşlar camili Konya ya Posof tavsiye etmiş ve ediyor .bilmeden insanları yönlendirip durmayın arkadaşlar.insanlara yazıktır günahtır. Bu konuyu defaatle söyleyip duracağım. Her bölge kendi arisiyla verim alır. Türkiye’yi kafkaslastirmak yada karniyollaştirmak vatana ihanetten başka bişey olamaz.arıcılık biter.bırakın her bölge kendi arisiyla çalışsın ve verim alsın. Özetle:Karadeniz dışındakiler ve doğu Anadolu dışındaki arkadaşlar Kafkas alıp bal beklemeyin.ancak 1 2 tane kendi ana arı nızı üretip melezleme için almanıza sorun olmaz.yoksa avucunuzu yalar coooook ah vah edersiniz !!!!

 24. Avatar mehmet akif ağbal diyorki:

  Ben 21 yasindayim aricilikla ugrasiyorum 100 tane kovanim var bunu 300-400kovana kadar cikartmak istiyorum fakat bali satmakta sikinti cekiyorum bali toptan satabilmek istiyorum ne yapmaliyim.uretimi bayburtta 1600rakimda yapiyorum cok kaliteli balim var fakat satamadigim icin dusuk fiyata veriyorum (80tl).

 25. Avatar Süleyman diyorki:

  ŞEKERSİZ ZARA BALI…
  -Toptan ŞEKERSİZ bal satışlarımız teneke üzeri gerçekleştirilmektedir.
  -Bir teneke bal yaklaşık olarak 25-26 kg’dır.
  -Teneke bal fiyatı 750 TL’dir.
  -Sadece nakit ödemeler geçerlidir.
  -Numune gönderilir.
  -Numuneler ücrete tabidir. 850gr/30TL’dir.
  NOT: Şekersiz balın kg fiyatı 50-100 TL arası değişmektedir. Ürünlerimizin analizi yapılmıştır. Toptan fiyat olduğu için 25 kg 750 TL’dir. 1 kg fiyatı 50 TL’dir.